• Background Image

  Pilot Haven Lauwersoog

Onze samenwerking met Haven Lauwersoog

Haven Lauwersoog deelt onze visie op duurzaamheid en circulariteit en biedt ons de kans om lokaal, met de ondernemers en afvalbedrijven samen, ons circulaire concept te testen in de vorm van een pilot. Hiervoor hebben we een intentieverklaring getekend met havendirecteur Harm Post en een plan van aanpak opgesteld, inclusief publiekscampagne. Het is de bedoeling om het beproefde concept vervolgens naar andere plekken te brengen. We hebben contact met organisaties over de hele wereld en uit verschillende sectoren die interesse hebben in onze oplossing. 

Inmiddels heeft The Great Plastic Bake Off op initiatief van Haven Lauwersoog met de ‘duurzame havencoalitie’ (samenwerking tussen ondernemers, afvalverwerkers, overheden en het havenbedrijf) een eerste marktconsultatie en inventarisatie gedaan waarbij de ondernemingen toegezegd hebben om plastic afval aan te leveren aan GPBO ten behoeve van test-, pilot- en demonstratieprojecten. De coalitie denkt en werkt actief mee in de voorbereidingen van de pilot. Het is duidelijk geworden dat er genoeg behoefte is aan bouwmaterialen die in de haven kunnen worden ingezet/verkocht. Binnen de haven wordt bijvoorbeeld een nieuw werelderfgoed-centrum ontwikkeld. Daar moet de gehele buitenruimte van worden vormgegeven. De Rollende Keuken maakt hiervoor straatklinkers van het lokale plastic afval. De komende tijd wordt het netwerk van samenwerkpartners verder uitgebreid en aangesproken om de komst van de Rollende Keuken naar Lauwersoog in 2021 samen voor te bereiden. 

Samenwerkpartners
 • Haven Lauwersoog
 • Restaurette Schierzicht 
 • Vishandel Sterkenburg
 • Visafslag Lauwersoog
 • CIV Lauwersoog (inkoop- en serviceorganisatie Scheepvaart)
 • Waddenpaviljoen De Noorman
 • NNRD afvalmanagement
 • Omrin
 • Bek & Verburg
In de media: